STICHTING


CHINA FESTIVALS ROTTERDAM

Stichting China Festivals Rotterdam heeft als doel het bevorderen van de promotionele activiteiten en de economische ontwikkeling van Chinese festiviteiten in Rotterdam alsmede het bevorderen van het behoud van de Chinese cultuur en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten en het werven van de daarvoor benodigde fondsen.
De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefeningen van hun functie maken, worden door de stichting aan hen vergoed.
Stichting China Festivals Rotterdam is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Bekijk hier de voorwaarden voor een ANBI.

HET BESTUURArjan Chan


Voorzitter


“De omgeving van West-Kruiskade vormt al decennialang het kloppende hart van de Chinees-Nederlandse gemeenschap in Rotterdam waar Wah Nam Hong al sinds 1986 met veel trots onderdeel van is. Als een tweede generatie Chinese Nederlander draag ik een warm hart toe aan de Chinees-Nederlandse gemeenschap en de vele culturen die deze stad rijk is. In het bijzonder de viering van het Chinees Nieuwjaar: het grootste evenement aan de West-Kruiskade dat sinds de jaren 80 de Chinees-Nederlandse gemeenschap, inwoners uit heel Rotterdam en omstreken weet aan te trekken. Met als highlight de klassieke leeuwendans, die de West-Kruiskade jaar in jaar uit met draken, dansers en muzikanten doet sieren.

Na een korte hiaat vanaf 2000 en met de oprichting van Stichting China Festival (SCFR) in 2010 bracht voormalig voorzitter Adriaan Schaap de festiviteiten weer tot leven. In 2015 kreeg ik de eer om de voorzittershamer van Adriaan Schaap over te nemen. De SCFR heeft de ambitie om samen met haar partner Vivre het Chinees nieuwjaar in Rotterdam uit te bouwen tot een landelijke viering. Het voorzitterschap van de SCFR geeft mij de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de representatie en behoud van Chinees-Nederlandse culturen in het Nederlandse cultuurlandschap. Het Chinees nieuwjaar is voor velen een tijd van samen zijn, samen eten en samen vieren. Met familie, vrienden. In de stad Rotterdam en in heel Nederland.”

Kwong Wah Choy


Penningmeester / vicevoorzitter


“Van 1961 t/m 20006 ben ik werkzaam in verscheidene Chinese Horeca bedrijven in Rotterdam geweest, waaronder het restaurant van mijn vader “Fi-Long” nadat hij dit restaurant eind 1975 verkocht heb ik als manager onder andere bij restaurants Hong Kong - Ocean Paradise en Hotel-Restaurant King’s Garden gewerkt. Tijdens mijn werkzaamheden in HR “King’s Garden, werd het Chinees Nieuwjaar al jaren op de West Kruiskade gevierd en een klein deel van de Chinese Cultuur doorgeven en geïntroduceerd, wat elk jaar een happening was en nog steeds is. In die zelfde tijd werd mij gevraagd om vice voorzitter van de Winkeliersvereniging City Boulevard te worden en heb dat aanvaard, waardoor ik een bijdrage aan de veiligheid en succes van de West Kruiskade heb mogen leveren. Ben sinds 2010, als vice voorzitter en penningmeester, verantwoordelijk voor de Stichting China Festivals Rotterdam en ben daar zeer content mee.”

Annelies Lesquillier


Secretaris


“Ik doe mijn halve leven al vrijwilligerswerk . Ook naast mijn reguliere werk. Op de vraag van de voorzitter van Winkeliersvereniging City Boulevard (West Kruiskade en 1e Middellandstraat) of mijn communicatieadviesbureau het winkelstraatmanagement op zich wil nemen, zeg ik volmondig ja. Binnen een mum van tijd ben ik verliefd op de straat, de winkeliers en de bewoners. Als je het over vrijwilligerswerk hebt, denk ik dat het daar is uitgevonden. De viering van het Chinese Nieuwjaar is een van de hoogtepunten van het jaar. Zo gaaf om daar ook als vrijwilliger mijn steentje aan bij te kunnen dragen. Eerst als bestuursadviseur en in 2010 als secretaris. Ik hoop dit nog lang te mogen doen.”

Bekijk hier de statuten van Stichting China Festivals RotterdamBekijk hier de financiële verantwoording van Stichting China Festivals Rotterdam


Bekijk hier de financiële verantwoording.

Het RSIN/fiscaalnummer van de Stichting is 8229.255.52.

Lees meer over Stichting China Festivals Rotterdam op de officiële pagina www.chinafestivals.nl.