ROTTERDAM CHINEES NEW YEAR

10 T/M 25 FEBRUARI 2024

STICHTING


CHINA FESTIVALS ROTTERDAM

Stichting China Festivals Rotterdam heeft als doel het bevorderen van de promotionele activiteiten en de economische ontwikkeling van Chinese festiviteiten in Rotterdam alsmede het bevorderen van het behoud van de Chinese cultuur en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten en het werven van de daarvoor benodigde fondsen. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefeningen van hun functie maken, worden door de stichting aan hen vergoed.
Stichting China Festivals Rotterdam is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Bekijk hier de voorwaarden voor een ANBI.

ARJAN CHAN
VOORZITTER

“De omgeving van West-Kruiskade vormt al decennialang het kloppende hart van de Chinees-Nederlandse gemeenschap in Rotterdam, waar Wah Nam Hong al sinds 1986 met veel trots onderdeel van is. Als een tweede generatie Chinese Nederlander draag ik een warm hart toe aan de Chinees-Nederlandse gemeenschap en de vele culturen die deze stad rijk is. In het bijzonder de viering van het Chinees Nieuwjaar: het grootste evenement aan de West-Kruiskade dat sinds de jaren 80 de Chinees-Nederlandse gemeenschap, inwoners uit heel Rotterdam en omstreken weet aan te trekken. Met als highlight de klassieke leeuwendans, die de West-Kruiskade jaar in jaar uit met draken, dansers en muzikanten doet sieren.
Na een kort hiaat vanaf 2000 en met de oprichting van Stichting China Festival (SCFR) in 2010 bracht voormalig voorzitter Adriaan Schaap de festiviteiten weer tot leven. In 2015 kreeg ik de eer om de voorzittershamer van Adriaan Schaap over te nemen. De SCFR heeft de ambitie om samen met haar partner Vivre productions het Chinees nieuwjaar in Rotterdam uit te bouwen tot een landelijke viering. Het voorzitterschap van de SCFR geeft mij de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de representatie en behoud van Chinees-Nederlandse culturen in het Nederlandse cultuurlandschap. Het Chinees nieuwjaar is voor velen een tijd van samen zijn, samen eten en samen vieren. Met familie en vrienden. In de stad Rotterdam en in heel Nederland.”

ANNELIES LESQUILLIER
SECRETARIS

“Ik doe mijn halve leven al vrijwilligerswerk. Ook naast mijn reguliere werk. Op de vraag van de voorzitter van Winkeliersvereniging City Boulevard (West-Kruiskade en 1e Middellandstraat) of mijn communicatieadviesbureau het winkelstraatmanagement op zich wil nemen, zei ik volmondig ja. Binnen een mum van tijd werd ik verliefd op de straat, de winkeliers en de bewoners.
Als je het over vrijwilligerswerk hebt, denk ik dat het daar is uitgevonden. De viering van het Chinese Nieuwjaar is een van de hoogtepunten van het jaar. Zo gaaf om daar ook als vrijwilliger mijn steentje aan bij te kunnen dragen. Eerst als bestuursadviseur en in 2010 als secretaris. Ik hoop dit nog lang te mogen doen.”

KWONG WAH CHOY
PENNINGMEESTER / VICEVOORZITTER

“Van 1961 t/m 2006 ben ik werkzaam geweest in verscheidene Chinese Horeca bedrijven in Rotterdam, waaronder het restaurant van mijn vader, Fi-Long. Nadat hij dit restaurant eind 1975 verkocht, heb ik als manager onder andere bij restaurants Hong Kong - Ocean Paradise en Hotel-Restaurant King’s Garden gewerkt. In die tijd werd het Chinees Nieuwjaar al jaren op de West-Kruiskade gevierd en werd een klein deel van de Chinese Cultuur doorgegeven en geïntroduceerd in Rotterdam.
Dit was, en is nog steeds, elk jaar een happening. In diezelfde tijd werd mij gevraagd om vicevoorzitter van de Winkeliersvereniging City Boulevard te worden. Ik heb dat aanvaard, waardoor ik een bijdrage aan de veiligheid en het succes van de West-Kruiskade heb mogen leveren. Ik ben sinds 2010, als vicevoorzitter en penningmeester, verantwoordelijk voor de Stichting China Festivals Rotterdam en ben daar zeer content mee.”

AANVULLENDE DOCUMENTEN
DE STATUTEN VAN STICHTING CHINA FESTIVALS ROTTERDAM


Open de statuten

DE FINANCIELE VERANTWOORDING VAN STICHTING CHINA FESTIVALS ROTTERDAM


Open de financiële verantwoording.
Het RSIN/fiscaalnummer van de Stichting is 8229.255.52.

DE JAARVERSLAGEN VAN STICHTING CHINA FESTIVALS ROTTERDAM


Open het jaarverslag 2023
Open het jaarverslag 2022
Open het jaarverslag 2021
Open het jaarverslag 2020
Open het jaarverslag 2019
Open het jaarverslag 2018
Open het jaarverslag 2017